യുഡിഎഫിന് വേണ്ടിയാണോ ശബരിമല ഉന്നയിച്ചത്; സുകുമാരന്‍ നായര്‍ക്കെതിരെ ബേബി | M A Baby

रोजी प्रकाशित केले 7 एप्रिल, 2021
The official MRslow channel for Manorama News.
Subscribe us to watch the missed episodes.
Subscribe to the #ManoramaNews MRslow Channel goo.gl/EQDKUB
Get ManoramaNews Latest news updates goo.gl/kCaUpp
Visit our website: www.manoramanews.com goo.gl/wYfPKq
Follow ManoramaNews in Twitter goo.gl/tqDyok
Watch the latest ManoramaNews News Video updates and special programmes: goo.gl/63IdXc
Watch the latest Episodes of ManoramaNews Nattupacha goo.gl/KQt2T8
Watch the latest Episodes of ManoramaNews ParayatheVayya goo.gl/C50rur
Watch the latest Episodes of ManoramaNews NiyanthranaRekha goo.gl/ltE10X
Watch the latest Episodes of ManoramaNews GulfThisWeek goo.gl/xzysbL
Watch the latest Episodes of ManoramaNews ThiruvaEthirva goo.gl/2HYnQC
Watch the latest Episodes of ManoramaNews NereChowe goo.gl/QWdAg2
Watch the latest Episodes of ManoramaNews Fasttrack goo.gl/SJJ6cf
Watch the latest Episodes of ManoramaNews Selfie goo.gl/x0sojm
Watch the latest Episodes of ManoramaNews Veedu goo.gl/enX1bV
Manorama News
Manorama News, Kerala’s No. 1 news and infotainment channel, is a unit of MM TV Ltd., Malayala Manorama’s television venture. Manorama News was launched on August 17, 2006. The channel inherited the innate strengths of the Malayala Manorama daily newspaper and its editorial values: accuracy, credibility and fairness. It raised the bar in Malayalam television news coverage and stands for unbiased reporting, intelligent commentary and innovative programs. MM TV has offices across the country and overseas, including in major cities in Kerala, Metros and in Dubai, UAE.

टिप्पण्या

  • സർവ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കു വിശ്വാസികളുടെ മേലെയും ഉള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ് മതത്തിന്റെ അതിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ജനറൽ ആൾദൈവങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെ കോപ്പുകൂട്ടൽ ആയെ പൊതുജനങ്ങൾ ,ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മതവിശ്വാസസമൂഹങ്ങൾ കണ്ടിട്ടൊള്ളൂ ,എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന നികുതിപ്പണം എടുത്തു ഉള്ള കവല പരിപാടികൾ എല്ലാം ജനങ്ങൾ കണ്ടു , അതിന്റ പ്രതികരണം ബേബി സഖാവിനു എലെക്ഷൻ റിസൾട്ടിൽ കാണാം യുഡിഎഫ്💙80 +